Pajaro de Twitter

domingo, 9 de diciembre de 2012

Terratrèmols Tectònics


Els terratrèmols tectònics es produeixen a l'interior de les falles tectòniques oa la seva rodalia, a causa de l'alliberament de l'energia que s'acumula a l'interior de les falles tectòniques.

    L'inici dels terratrèmols del procés diari es deu, gairebé sempre, l'augment de la pressió isostàtica, que és un augment de força i energia que fa pujar la massa magmàtica per l'interior de la fissures des de les zones més profundes fins les més altes de l'escorça terrestre.

     Els terratrèmols tectònics poden produir-se per un dels dos processos que desenvolupa la mecànica sísmica, el procés diari o el procés espontani.

     Els terratrèmols del procés periòdic són aquells que es produeixen a conseqüència de l'alliberament de l'energia que s'acumula, lenta però contínuament, entre les fissures, esquerdes o cavitats de l'interior d'una falla tectònica mitjançant emanacions o vapors que es desprenen de les corrents de convecció.

No hay comentarios:

Publicar un comentario