Pajaro de Twitter

domingo, 9 de diciembre de 2012

València (química)

És una mesura de la quantitat d'enllaços químics formats pels àtoms d'un element químic. 

A través del segle XX, el concepte de valència ha evolucionat en un ampli rang d'aproximacions per descriure l'enllaç químic, incloent l'estructura de Lewis (1916), la teoria de l'enllaç de valència (1927), la teoria dels orbitals moleculars (1928), la teoria de repulsió de parells electrònics de la capa de valència (1958) i tots els mètodes avançats de química quàntica.

Este video explica: la valencia(quimica) y la órbita de valencia


No hay comentarios:

Publicar un comentario