Pajaro de Twitter

jueves, 7 de marzo de 2013

La Paleontologia

Es una ciència l'objecte d'estudi són els diversos fòssils trobats a la Terra que daten d'èpoques remotes. Aquests objectes són l'única evidència directa que en el nostre planeta ha passat un procés evolutiu.


Què és un fòssil?

La majoria de les persones pensa que la paraula fòssil només fa referència a ossos, petxines i dents presos a la roca. No obstant això, també es tracta de contorns de fulles, petjades o impressions que han quedat fixats en qualsevol substància, l'ambre entre elles.

Un grup de fòssils pot ajudar a construir el registre històric d'un període específic de la vida terrestre. Així mateix, els estrats rocosos on hi aquests ítems llancen informació valuosa sobre la seva edat, complementant les possibles conclusions.

http://estaticos01.cache.el-mundo.net/elmundo/imagenes/2011/05/18/ciencia/1305718167_extras_portadilla_0.jpg

lunes, 4 de marzo de 2013

La teoria de Lamarck: les girafes de Lamarck

En aquest vídeo explica la teoria de Lamarck i la seva llei de l'ús i del desús dels òrgans amb les girafes.

     
                                        https://www.youtube.com/watch?v=3SqYEao1cAk

jueves, 28 de febrero de 2013

Galileu Galilei

Galileu Galilei fou un físic del segle XVII, (1564-1642), vi va establir les primeres lleis suficientment rigoroses sobre el moviment.
http://www.grupoescolar.com/a/b/A90CD.jpg

Aquest és un vídeo de la biografia de Galileu Galilei.


Charles Darwin

Aquest és un vídeo de la biografia de Charles Darwin
lunes, 25 de febrero de 2013

Tipus de Daltonisme


La disfunció més freqüent és, com acabem d'indicar, la ceguesa per al vermell o el verd. Aquesta es dóna en el 8% dels homes i l'1% de les dones (després parlarem del perquè d'aquesta diferència) i afecta als cons responsables del vermell, bé als del verd. Al faltar aquests cons, les tonalitats de llum que haurien de correspondre'ls són captades per l'altre, de manera que una persona amb aquest defecte identifica els dos colors com un de sol.

Menys freqüent és la ceguesa per al blau, en la qual falten els cons responsables d'aquest color i el pacient no és capaç de distingir entre els tons blaus i els grocs.

Aquestes alteracions es coneixen com dicromatismes, ja que el subjecte que les pateix només disposa de dos tipus de cons.

Però també pot passar que, presentant els tres tipus de receptors, algun d'ells (freqüentment els del vermell o el verd) sigui anòmal. En aquest cas el que passarà serà que el pacient podrà distingir els colors dins d'un espectre més restringit, podent identificar com a iguals aquells tons que per a una persona normal resulten bastant semblants (encara que sempre diferents). Presenten, en conclusió, defectes semblants als dicromatismes, però més lleus. En aquest cas parlarem de tricromatismes anòmals o debilitat per al color.

Un últim cas, molt més excepcional és el monocromatisme, en el qual tots els colors s'aprecien com diferents tonalitats d'un mateix color.


miércoles, 6 de febrero de 2013

Llavi leporí i fissura palatina

El llavi leporí i la fissura palatina són malformacions congènites causades per la fusió incompleta de les estructures de la cavitat bucal en fases molt primerenques de la gestació. Pot afectar només al llavi, es pot estendre a la volta i al vel del paladar i pot ser unilateral o bilateral.UNILATERAL COMPLETUNILATERAL INCOMPLET


 BILATERAL COMPLET

El llavi leporí es presenta sobretot en famílies amb un historial d'aquesta anormalitat en algun dels pares, en un altre nen o un parent immediat. Però també pot presentar en famílies sense els antecedents ja esmentats.

Es creu que hi ha factors ambientals que reaccionen amb certs gens específics i interfereixen amb el procés normal del desenvolupament del llavi.

Alguns autors refereixen com a causants de llavi leporí a alguns fàrmacs, drogues, productes químics, plom, deficiències de vitamines.

És un dels defectes congènits més comuns. Afecta un de cada 700-750 nounats. El 25% d'aquests nens pateixen de paladar fes, 25% de llavi leporí i el 50% dels dos.