Pajaro de Twitter

lunes, 25 de febrero de 2013

Tipus de Daltonisme


La disfunció més freqüent és, com acabem d'indicar, la ceguesa per al vermell o el verd. Aquesta es dóna en el 8% dels homes i l'1% de les dones (després parlarem del perquè d'aquesta diferència) i afecta als cons responsables del vermell, bé als del verd. Al faltar aquests cons, les tonalitats de llum que haurien de correspondre'ls són captades per l'altre, de manera que una persona amb aquest defecte identifica els dos colors com un de sol.

Menys freqüent és la ceguesa per al blau, en la qual falten els cons responsables d'aquest color i el pacient no és capaç de distingir entre els tons blaus i els grocs.

Aquestes alteracions es coneixen com dicromatismes, ja que el subjecte que les pateix només disposa de dos tipus de cons.

Però també pot passar que, presentant els tres tipus de receptors, algun d'ells (freqüentment els del vermell o el verd) sigui anòmal. En aquest cas el que passarà serà que el pacient podrà distingir els colors dins d'un espectre més restringit, podent identificar com a iguals aquells tons que per a una persona normal resulten bastant semblants (encara que sempre diferents). Presenten, en conclusió, defectes semblants als dicromatismes, però més lleus. En aquest cas parlarem de tricromatismes anòmals o debilitat per al color.

Un últim cas, molt més excepcional és el monocromatisme, en el qual tots els colors s'aprecien com diferents tonalitats d'un mateix color.


No hay comentarios:

Publicar un comentario